LPG HAKKINDA
LPG Hakkında
LPGOtomotiv sektörü teknolojik yenilemenin en hızlı ve etkin şekilde uygulandığı sektörden birisidir. Buna rağmen bu sektörde halen petrol ürünleri temel enerji kaynağıdır. Petrol kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeni ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına hız verilmiş ancak bu güne kadar denenen bir çok enerji kaynağı henüz petrolün yerini alabilme aşamasına ulaşamamıştır.

Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları 1930' lu yıllarda LPG' nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada birçok ülke, LPG' nin otomobillerde kullanımını özendirerek yaygınlaştırılmıştır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Japonya ve Amerika' da LPG yakıt olarak otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde ise kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Yukarıda belirtilen özellikleri nedeni ile son yıllarda LPG ülkemizde de otomobillerde yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. LPG' nin yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana çıkarmıştır.

LPG dönüşüm sistemleri; uluslararası ECER67 ve TSE standartlarına uygun olması, montaj firmasının yetkili ve montajı yapan teknisyenin eğitilmiş olması, gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması ile çevreci, ekonomik ve güvenli sistemlerdir.

Bu broşürde LPG otogaz dönüşüm sistemleri konusunda kullanıcılara pratik bilgiler aktarılarak LPG otogaz sistemlerinden kaynaklanacak tehlikelerin azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

2. LPG NEDİR?
LPG; propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karışımından oluşan ve İngilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin baş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır.
LPG renksiz ve kokusuzdur. gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır.
LPG başınç altında depolanabilir, kalın çelik tank yada borularla taşınabilir.

LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. üzerindeki basınç kaldırıldığında hava ile hacimsel olarak %2-9 oranında karıştığında patlayıcı bir gaz haline gelir.
LPG havadan ağır olduğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde birikir.
Düşük sıcaklıkta buharlaşması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları oluşturur.
Isı arttıkca basınç artar ve kritik bir sıcaklık ve basınçta, içinde bulunduğu takın patlamasına neden olabilir.
LPG yağ ve boyayı eritebilir. Ayrıca doğal lastiği deforme eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun malzemeden yapılmış borular kullanılmalıdır.

3. LPG'NİN AVANTAJLARI
LPG Benzine Göre Ucuzdur.
Temiz Bir Yanma Sağlar.
LPG pistonların, segmanların, valflerin ve bujilerinde tortu oluşmaz, çünkü LPG' nin farklı karışımlarındaki kuvvetlendiricilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Ateşleme bujileri, diğer yakıtlardan, özellikle benzin kullanan araçların motorlarındaki bujilere göra daha uzun ömürlüdür.
Ateşleme Bujisinin Ömrünü Uzatır.
Yanma odalarında ya da ateşleme bujilerinde tortu oluşmaz, çünkü LPG' nin farklı karışımlarındaki kuvvetlendiricilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Ateşleme bujileri, diğer yakıtlardan, özellikle benzin kullanan araçların motorlarındaki bujilere göre daha uzun ömürlüdür.

LPG Dönüşüm Sistemlerinde Yakıt Pompası Kullanılmaz.
LPG basınç altında depolandığından benzin yakıt pompası devrede değildir, bu nedenle yakıt pompası, onarım ve değişim masrafı olmaz.

Karbüratör Masrafı Azdır.
LPG yakıtı motorlardaki karbüratör, birkaç hareketli parça ve kirliliği engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup, karbüratör servisi ve tamiri yok denecek kadar azdır.

Aşınma Süresi Düşüktür.
Yuakarıda anlatılan nedenlerden dolayı LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saatte çalışabilirler. Üretim süresi kaybı, parça ve işçi masraflarından daha fazla etkilenirler.

Yakıt Sisteöleri Kapalıdır.
Tamamen kapalı yakıt sistemi olması nedeni ile akıtma ve buharlaşma kayıpları yoktur.

Temiz ve Çevreci Bir Yakıttır.
Özellikle LPG yakıtı kullanan araçların motor yakıtının düşük kirlilik özellikleri kanıtlanmıştır. Yapılan araştıröalar sonucunda LPG kullanılan motorlarda karbon monoksit tesiri benzine göre %50-90 oranında, hidrokarbon tesiri ise %38-62 oaranında da düşüktür.
BİZİ TAKİP EDİN !

  Şeker Mah. 6102 Cad. No:75 Kocasinan-KAYSERİ

  Tel: 0 (352) 331 25 57

  Faks: 0 (352) 331 94 26

  Email: info@ozoto.com.tr

Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır.